Tietosuojaseloste

Tämä on Suunnitteluhuone Sisustimen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Miruru Oy
Y-tunnus: 3252464-2
Verkkosivusto: https://www.sisustin.fi

2. Rekisterinpitäjän edustaja
Mirja Ruottinen
Karkkolantie 210
54260 Lappeenranta
mirja.ruottinen@sisustin.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn tunnistamiseksi ja käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoito ja yhteydenpito. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Käsittelyn oikeusperuste: Käsittely perustuu asiakkuuksiin/työsuhteisiin

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan vain ne henkilötiedot, jotka ovat asiakkuuden hoidon kannalta tarpeellisia. Tallennettavia tietoja ovat:
– Henkilön etu- ja sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Postiosoite
– Puhelinnumero

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden ilmoittamat tiedot mm. verkkosivujen yhteydenottolomakkeessa, puhelimessa, sähköpostissa, sopimuksissa, asiakastapaamisissa tai muissa tilanteissa, joissa asiakas ilmoittaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta tai hakemistopalveluista.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja voidaan luovuttaa asiakkaan suostumuksella Suunnitteluhuone Sisustimen yhteistyökumppaneille tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Luvaton pääsy on estetty palomuurin ja muun teknisen suojautumisen avulla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteritietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käsitellään vain niiden henkilöiden toimesta kenen työnkuvaan se kuuluu.

10.Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja pyytää mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Hänellä on myös oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa ja vaatii oikaisua häntä koskeviin tietoihin, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää häntä todistamaan henkilöllisyytensä.

Evästeet

Sivustolla käytetään vain sivujen toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä (cookies). Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa eri verkkopalveluissa vierailtaessa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden keräämiä tietoja käytetään mm. käyttäjäkokemuksen personointiin, markkinoinnin kohdentamiseen, verkkopalvelun kehittämiseen ja palvelun parantamiseen sekä kävijätietojen seurantaan ja analysointiin. Esimerkiksi Facebookin tai Googlen mainoksia sisältävät verkkosivustot saattavat lähettää tietokoneellesi evästeitä käynnin aikana. Evästeillä kerätty tieto on anonyymiä eikä niitä yhdistetä keräämiimme rekisteritietoihin, vaan niitä käytetään ainoastaan yleisellä tasolla.   Halutessasi voit poistaa selaimeesi tallentuneet evästeet, mutta niiden poistaminen saattaa estää tai haitata sivustomme käyttöä.